KOMMER EU ATT TILLINTETGÖRA SVENSKT SKOGSBRUK?

EU vill klassa svenskt skogsbruk som brunt och CO2-negativt EU har ett förslag som innebär att svenskt skogsbruk kommer klassas som brunt och skadligt för klimatet. I praktiken kan det innebära en utplåning av svenskt skogsbruk, och 100 000-tals jobb, samt göra hundratusentals svenskars skogsägande värdelöst. Ohållbart om EU får bestämma. Landshypotek Bank skriver i ett debattinlägg hos SvD om EU:s expertgrupps förslag kring skogsbruk, som i praktiken innebär ett förbud mot svenskt skogsbruk. ”EU:s exper

Source: Cornucopia?: EU vill klassa svenskt skogsbruk som brunt och CO2-negativt

EU vill förbjuda svenskt skogsbruk som EU anser vara ”skadlig för klimatet”.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.