HÅLLER FN OCH EU PÅ ATT CENSURERA INTERNET?

Augusti 2019

EU och FN har annonserat att de kommer att jobba  för att motarbeta “hate speech” och “konspirationsteorier” online. EU säger att IT-jättar kommer att ha en timme på sig att ta bort “terroristmaterial” från sina plattformar eller riskera att få dryga böter.

 I juni 2019 iscensatte Förenta Nationerna programmet “United Nations’s Strategy and Plan of Action on Hate Speech”. I sitt tal så meddelande FN:s generalsekreterare António Guterres att det finns ett överflöd av “xenofobi, rasism, inolerans, kvinnoförakt samt antisemitism” på internet och de sociala medierna. Gueterres menar att de sociala plattformarna måste införa “själv-reglering” och att FN tillsammans med IT-företag, utbildningsinstitutioner och regeringar måste arbeta tillsammans för att få bukt med detta “hate speech” online. Gueterres menade även att sociala medier är delvis ansvariga för terrordåden i Sri Lanka, Pittsburgh och Christchurch.

United Nations’s Strategy and Plan of Action on Hate Speech_censorship

Bild ovan: Förenta Nationernas generalsekreterare António Gueterres  menar att de sociala medierna bidrar till terrordåd och därför måste dessa plattformar regleras.

adama dieng_United Nations’s Strategy and Plan of Action on Hate Speech

Bild ovan: ansvarig för FN:s plan mot hat och hot online är Adama Dieng som är  United Nations Special Adviser on the Prevention of Genocide.

I videon ovan så deklarerar Dieng FN:s plan mot hat och hot online. Dieng säger att FN:s plan är att motarbeta allt hat och hot som “motsätter sig Förenta Nationernas värderingar, mandat och program”. Dieng tycker att sociala medier ska förespråka “tolerans, icke-diskriminering och mångfald”. Dieng nämner även att människor bör bli utbildade gällande de “värderingar och färdigheter som gäller för den globala medborgaren” och denna utbildning bör ske via FN:s Agenda 2030 och hållbar utveckling (hållbar utveckling = sustainable development). Hela talet av Dieng kan ses här 

Under samma månad så besökte EU:s Katharina von Schnurbein (European Coordinator on combating antisemitism) FN och presenterade EU:s lösning på “hatet online”.

Video ovan:  EU:s Ms. Katharina von Schnurbein håller ett tal hos FN om hate speech och vad EU ska göra år detta.

Katharina von Schnurbein:

Det finns inte en bättre tidpunkt och plats för att diskutera detta ämne som är ett så pass påtagligt hot mot demokratier och samhällen. Att försvara mänskliga rättigheter är själva kärnan i det Europeiska projeketet och det samma gäller kampen mot antisemitism. Den moderna antisemitismen förekommer i många former, den gömmer sig bakom antizionsim,  som konspirationsmyter och som   förintelseförnekelse.   Det är upp till regeringar, civilsamhället och internationella organisationer som denna att motarbeta sådant här.

“ROTSCHILDS, SOROS ELLER DEN JUDISKA STATEN”

Under historiens gång har ny mediateknik inte bara varit positivt utan har även utnyttjats av extremister, hatpredikanter, bigotter och konspirationsmakare i syfte att sprida deras giftiga buskap. På 1400-talet kom tryckpressen som spred myter om judar. På 1900-talet  utnyttjades tv och radio av fasicter och kommunister för att sprida antisemitisk propaganda. I nutid är det internet  som har blivit grogrunden för extremsim. En ohelig allians mellan ny-nazister, Islamister och vänsterextremister  som tror på en judisk konspiration som kontrollerar regeringar, ekonomin och mainstream media. Deras fiender är Rothschilds, Soros, Zionister eller den judiska staten.

Vi lever i en tid då sanningen är utmanad och då konspirationsteorier och anisemitism florerar. Det behöver bara ta några timmar för ett rykte att cirkulera att det var “judarna” som låg bakom en katastrof, som till exempel 9/11 eller  Notre -Dame branden. Konspirationer mynnar ut i hat och hot och förgiftar oss alla.  I december 2018 så bestämde alla 28 medlemsstaer i EU att vi ska motarbeta antisemitism och skydda det judiska folket. Detta innebär att nationella strategier i varje medlemskand ska implementeras i slutet av år 2020.

 CODE OF CONDUCT

EU har lagstiftning som kriminaliserar hat och hot online och detta inkluderar förintelseförnekande. År 2016 så skapade EU-kommissionen regelverket Code of Conduct med IT-jättar såsom Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft. Code of Conduct innebär att dessa plattformar ska ta bort illegalt hat och hot från sina plattformar inom 24 timmar. Code of Conduct fungerar och dessa plattformar tar nu för tiden bort mer och mer av hat och hot online. 

Vi vet att hate speech kan leda till hatbrott. De senaste terrorattackerna i Paris, Pittsburgh, Poway, Sri Lanka och Christchurch har gemensamt att sociala medier spelade en avgörande roll i att radikalisera gärningsmännen. Därför jobbar EU-Kommissionen med ett lagförslag som innebär att IT-jättarna måste ta bort “terroristinnehåll” från sina plattformar inom en timmes tid. Om IT-jättarna inte hörsammar detta kommer dryga böter att utfästas.

katharina von schnurbein_eu _internet censorship.

 

Augusti 2019

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Relaterade artiklar:

IT-jättar rapporterar månatligen till EU-kommissionen om borttagandet av “hat och hot”.

jmm.nu EU:s Code of Conduct

“Rätten att bli glömd” – är det  EU-censur??

jmm.nu rätten att bli glömd

Vad kommer EU:s Copyrightdirektiv att innebära för det fria internet?

jmm.nu Copyrightdirektivet

 

Photo:
MONUSCO/Biliaminou Alao [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "HÅLLER FN OCH EU PÅ ATT CENSURERA INTERNET?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.