EU BESTÄMMER ÖVER DET SVENSKA ELNÄTET

Det är framförallt Svenska kraftnät, Ei, övriga elnätsföretag, och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar som påverkas av SO.För Svenska kraftnät innebär de nya bestämmelserna nya förutsättningar för planering och drift av det svenska transmissionsnätet. Reglerna i SO ersätter i många delar de frivilliga överenskommelser som finns mellan de nordiska transmissionsnätsföretagen i dag.I SO anges hur transmissionsföretagen ska samordna driftsäkerheten i regionen. En regional säkerhetssamordnare (RSC) ska utses för varje region. För Norden har de nordiska transmissionsnätsföretagen bildat Nordic Regional Security Coordinator.

Source: Drift av elöverföringssystem (SO) | Ei.se – Energimarknadsinspektionen

EU bestämmer nu över det svenska elnätet. För varje beslut som klubbas igenom i Bryssel flyttas makten mer och mer till EU och det sker inom varje område.

SWEEEEXIT

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.