EU DIGITAL SERVICE ACT – LAGSTIFTNING MOT “DESINFORMATION”

european union_bilderberg group

November 2019

EU jobbar på lagstiftning mot “falska nyheter och desinformation” på internet och sociala medier. Direktivet kallas Digital Service Act och kommer att innebära bindande regler för IT-plattformar  inom EU.

EU DIGITAL SERVICE ACT

Sajten  netzpolitik.org har kommit över vad de påstår vara läckta dokument från EU som handlar om lagstiftning mot desinformation på sociala medier. EU arbetar på ett direktiv som kallas  Digital Service Act som ska bestämma reglerna på internet inom EU. Detta direktiv ingår i det som kallas EU:s Digitala inre marknad (Digital single Market)Reglerna inom Digital Service Act kommer att påverka allt som har med internet att göra till exempel internetleverantörer (ISP’s), molntjänster, domännamnstjänster, blockkedjan, content delivery platforms (exempelvis WordPress). Nya regler för sökmotorer och sociala medier är på gång.

 

Bland annat så vill EU förbjuda att man ska kunna annonsera på sociala medier i andra EU-länder. EU vill även att det ska vara en övervakningsperiod när en ny nättjänst presenteras inom EU. Framförallt vill EU komma åt hat och hot, desinformation och illegalt innehåll på internet.  EU vill ha en plattforms-kontrollant som ska övervaka moderering av innehåll på IT-plattformar. Man vill tillämpa regeln “notice and take down” vilket innebär att plattformen ifråga måste ta bort innehåll som denna myndighet säger åt dem att ta bort.  Regelverket spås vara färdigt under 2020. Regeringen Löfven tycker givetvis att EU:s kamp mot desinformation är en finfin ide.

EU:

“Det ska finnas harmonsierade regler gällande att ta bort illegalt innehåll och hat och hot och dessa regler ska vara bindande för alla EU-länder”.

digital service act eu_censur_sociala medier

EU jobbar med lagstiftning gällande regler för internet och sociala medier. Syftet är att motverka desinformation på internet. Direktivet kallas Digital Service Act och kommer att vara bindande för alla EU-länder

 

EU LAGSTIFTNING MOT DESINFORMATION PÅ SOCIALA MEDIER

I och med detta har EU-Kommissionen bett mediaförlaget Schibsted att ge sin syn på vad man ska göra åt desinformationen och de falska nyheterna som florerar på sociala medier och internet. Schibsted har svarat att man är orolig över desinformationen på sociala medier men samtidigt säger Schibsted att de är oroliga för att EU kommer att lagstifta mot desinformation som är ett mycket brett begrepp som  skulle kunna tolkas  och användas på ett negativt sätt för yttrandefriheten.

EU-digital service act_censur_sociala medier_

EU-kommissionären Mariya Gabriel är ledande i jobbet att motverka desinformation på internet.

EU:S DEFINITION PÅ “DESINFORMATION”

EU definierar desinformation som “falsk, felaktig eller vilseledande information som utformas, presenteras och marknadsförs i vinstsyfte eller för att avsiktligt orsaka skada för allmänheten. Den kan hota de demokratiska processerna och värderingarna och specifikt inrikta sig på en mängd olika sektorer, t.ex. vård, forskning, utbildning och finansiering”.

Några exempel på vad EU menar är desinformation:

 • Desinformationskampanjer  som underminerar EU (hoppsan). 
 • Konspirationsteorier som till exempel 9/11, den fabricerade månlandningen, anti-semitism, kulturmarxism, False flags, att USA skapade ISIS, Rothschild-konspirationen, biologiska vapen.

“Nyliga studier visar att konspirationsteorier som handlar om global makt och influens kan påverka grupper som känner sig marginaliserade och fungera som en katalysator till de ideologier och psykologiska processer som finns i extremist grupper”.

 • Desinformation om kriget i Syrien, nedskjutningen av MH17, användandet av kemiska vapen i Salisbury attacken (sida 6).
 • Alternativa förklaringar gällande klimatförändringar/global uppvärmning
 • Desinformation om att man manipulerar vädret (till exempel Haarp och geoengineering)
 • Klimatkonspirationssajter som arbetar för ryssland.
conspiracy theories_eu_disinformation ole dammegard

Kommer EU att förbjuda konspirationsteorier på internet i syfte att “skydda” oss?

Video ovan: EU-kommissionär Věra Jourová  gällande lagstiftning mot desinformation på internet (2019). 

        “Hat, extremism och desinformation online har potentialen att hota sammanhållningen i våra samhällen samt hota vår demokrati. År 2016 initierade jag regleverket  Code of Conduct on Disinformation tillsammans med Facebook, Microsoft, YouTube och Twitter vars syfte var att ta bort desinformation på internet.  Tillsammans har vi gjort stora framsteg. 89% av de anmärkningar vi gör till dessa företag bearbetas inom 24 timmar om man jämför med 2016 då det var 40 %. Mer än 70 % av materialet plockas bort  om man jämför med 28 % för tre år sedan. Mina kollegor i EU-Kommissionen för ett samtal med amerikanska kollegor gällande denna Code of conduct. Illegalt hat och hot på internet göder de extrema grupperna. Desinformation hindrar medborgarna från att ta genomtänkta beslut och således urholkar desinformationen tilltron till vår demokrati”. 

 

EU:S RESTRIKTIONER PÅ INTERNET

Det här är inte första gången som EU inför restriktioner på Internet i syfte att “skydda” oss:

 • År 2014 klubbade EU-domstolen igenom en lag som heter “rätten att bli glömd”. Den lagen innebär i korthet att om en person hittar material på internet om sig själv som denne anser vara “inkorrekt, irrelevant, onödigt eller saknar allmänt intresse” så kan denne person tvinga sökmotorerna att avlänka till sajten i fråga. Om sökmotorer såsom Goggle är ovilliga att göra detta, vilket de ofta är, så kommer svenska Datainspektionen att tvinga dem. Om du söker på Google får du ibland ett meddelande där det står att vissa resultat inte syns på grund av EU:s datalagskyddsstifning. Detta är rätten att bli glömd i praktiken. 
 • Copyrightdirektivet är på gång. Det direktivet innebär att plattformarna måste installera uppladdningsfilter som kommer att stoppa uppladdningar av bilder, videos med mera på sociala medier om inte plattformen ifråga har ingått ett avtal med upphovsrättsinnehavaren av verket. Copyrightdirektivet innebär även att IT-plattformar måste betala till mainstream media varje gång de länkar till dem. Detta inkluderar även länkningar som kommer upp när man söker i en sökmotor.
 • Code on practice on disinformation är ett regelverk som IT-jättar måste följa. Koden innebär att IT-jättarna rapporterar månatligen till EU-Kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit mot desinformation på deras plattformar. Denna kod är antagligen orsaken till att det är nästan omöjligt att hitta vaccinkritiska grupper på Facebook. Facebook själv har rapporterat till EU-Kommissionen att de flesta av dessa anti-vaccin grupper har tagits bort eller  har blivit shadow bannade.
 • EU:s terroristdirektiv tvingar plattformarna att ta bort material som EU anser vara terroristmaterial. Plattformarna har en timme på sig att ta bort materialet.
 • Under år 2020 kommer EU:s Directive for Audiovisiual Services (AVMSD) att implementeras. Detta direktiv tvingar videoplattformar att ta bort “harmful content, hate speech och terroristrelaterat innehåll”.

Citat från EU-Kommissionen:

“IT-plattformar bör göra sitt yttersta för att proaktivt upptäcka, identifiera och ta bort illegalt innehåll online. EU-Kommissionen rekommenderar starkt att IT-plattformarna använder sig av frivilliga, proaktiva åtgärder som syftar till ovanstående och att plattformarna investerar och satsar mer på tekniker som automatiskt tar bort innehåll som ovanstående”

“Frivilliga åtgärder som till exempel Code of Conduct on illegal hate speech online brukar innebära att borttagandet av illegalt innehåll görs inom 24 timmar”.

GEORGE SOROS KONSPIRATIONEN”

I ovanstående video håller EU:s Katharina von Schnurbein ett tal hos FN gällande desinformationen online (år 2019). 

Katharina von Schnurbein

“EU har lagstiftning som kriminaliserar hat och hot online och detta inkluderar förintelseförnekande. År 2016 så skapade EU-kommissionen regelverket Code of Conduct med IT-jättar såsom Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft. Code of Conduct innebär att dessa plattformar ska ta bort illegalt hat och hot från sina plattformar inom 24 timmar. Code of Conduct fungerar och dessa plattformar tar nu för tiden bort mer och mer av hat och hot online” (‘är det därför det är så mycket censur online?). 

“Vi lever i en tid då sanningen är utmanad och då konspirationsteorier och anisemitism florerar. Det behöver bara ta några timmar för ett rykte att cirkulera att det var ”judarna” som låg bakom en katastrof, som till exempel 9/11 eller  Notre -Dame branden. Konspirationer mynnar ut i hat och hot och förgiftar oss alla.  I december 2018 så bestämde alla 28 medlemsstaer i EU att vi ska motarbeta antisemitism och skydda det judiska folket. Detta innebär att nationella strategier i varje medlemskand ska implementeras i slutet av år 2020”.

“Vi vet att hate speech kan leda till hatbrott. De senaste terrorattackerna i Paris, Pittsburgh, Poway, Sri Lanka och Christchurch har gemensamt att sociala medier spelade en avgörande roll i att radikalisera gärningsmännen. Därför jobbar EU-Kommissionen med ett lagförslag som innebär att IT-jättarna måste ta bort terroristinnehåll från sina plattformar inom en timmes tid. Om IT-jättarna inte hörsammar detta kommer dryga böter att utfästas”.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.