Yttrandefrihetsgrundlagen

censur_löfven_morgan johansson_internet_

POTENTIELLA INSKRÄNKNINGAR I YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN

Januari 2021 Samhällsnytt och Fria Tider  har rapporterat om en statlig offentlig utredning med namnet “Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” (SOU 2020:45). Utredningen är ett beställningsjobb från Regeringen Löfven och uppdraget gick ut…
No Image

MEDIEGRUNDLAGSÄNDRING INSKRÄNKER YTTRANDEFRIHETEN

  November 2017 Regeringen vill ändra i Mediegrundlagarna. Detta skulle innebära att endast vissa utvalda grupper kan använda offentlighetsprincipen vad gäller känsliga personuppgifter. Regeringen öppnar även dörren för att EU ska bestämma vad som får…