Vädermanipulering

VAR ORKANEN IDA:S FRAMFART ETT RESULTAT AV GEOENGINEERING?

September 2021 Var orkanen Ida ett resultat av geoengineering? Dane Wigington från GeoengineeringWatch förklarar.  ORKANEN IDA    I augusti 2021 drabbades sydöstra USA av orkanen Ida. New Orleans blev hårt drabbat med strömlöshet och människor…