VaccinpassALTERNATIV FÖR SVERIGE SÄGER NEJ TILL VACCINPASS

December 2021 Under demonstratonen mot vaccinpass i Göreborg i december 2021 var representanter för Alternativ för Sverige där. Alternativ för Sverige säger nej till vaccinpass och menar att vaccinering måste vara frivillig.  I nedanstående video…ÄR VACCINPASS MEDICINSK APARTHEID?

September 2021 Nu pushas det allt mer för vaccinpass i Sverige och moderaterna går i täten. Samtidigt har socialminister Lena Hallengren beordrat en utredning av grundlagsändringar för kommande pandemier. Sverige kan gå samma väg som…


No Image

ETT DIGITALT ID VIA VACCIN (ID 2020)

April 2020 Globalisterna vill att alla ska ha ett digitalt ID som man får via vaccin. Förenta Nationerna och Bill Gates är givetvis i framkant för detta projekt. Mina reflektioner över Covid-19 och Coronaviruset där…