DBS

En av psykiatrins metoder heter: DBS – Deep Brain Stimualtion. DBS innebär att två elektroder  opereras in i hjärnan. En kabel går från dessa elektroder till en...