Swexit

INTERVJU MED MATTIAS FROM (ALTERNATIV FÖR SVERIGE)

April 2022 I Jmm-videointervju # 28 intervjuar jag Mattias som är kandidat för Alternativ för Sverige i Kungsbacka.   I intervjun rör vi ämnen såsom:  Påskkravaller och återvandring Är en röst på Afs en bortkastad…


ALTERNATIV FÖR SVERIGE GÄSTADE KUNGSBACKA

April 2022 Alternativ för Sverige gästade Kungsbacka på sin valturne för 2022. Afs huvudämnen är återvandring och Swexit.  ALTERNATIV FÖR SVERIGE I KUNGSBACKA    Alternativ för Sverige är ute på valturne och man gästade Kungsbacka…


swexit_hälsokost_EU kosttillskott_förbud_örter

DAGS FÖR MANIFESTATION FÖR SWEXIT 5 MARS 2022

Januari 2022  I Jmm-intervju # 22 intervjuar jag Ulf Ström från partiet Swexitkoalitionen. Swexitkoalitionen är en grupp som arbetar för en folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap. I intervjun går vi bland annat in på saker…


swexit_hälsokost_EU kosttillskott_förbud_örter

KAKABAVEHS MOTION GÄLLANDE FOLKOMRÖSTNING OM EU/SWEXIT

December 2021 Den politiska vilden Amineh Kakabaveh lämnade i september 2021 in en motion om folkomröstning gällande utträde ur EU.  Folkomröstning om utträde ur EU Motion 2021/22:3 av Amineh Kakabaveh (-) Folkomröstning om utträde ur…EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

KOMMER EU ATT SKROTA DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALET?

Oktober 2021 Kommer EU att skrota det svenska kollektivavtalet? Ja det kan man fråga sig. Anledningen till att jag ställer denna fråga beror på att EU-kommissionen lämnade in ett förslag i oktober 2020 gällande att…
EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

SKA EU BESTÄMMA SVENSKA LÖNER?

April 2021 EU-kommissionen kommer snart att lägga fram ett förslag om minimilöner inom hela EU. Klubbas detta igenom innebär detta  med stor sannolikhet slutet för den svenska modellen. ETT HOT MOT DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALET Vad…


swexitpartiet_EU_ULF STRÖM

INTERVJU MED SWEXITPARTIET

April 2021 JMM-intervju #8 SWEXITPARTIET I Jmm-intervju #8 intervjuar jag Ulf Ström som är ordförande för det nystartade Swexitpartiet. I denna intervju tar vi upp ämnen såsom: Att skapa en opinion för folkomröstning och swexit….