TOG NED RADIOMAST

00 I Spanien tvingades myndigheter att plocka ned en mobilmast pga protester. Mobilmasten hade skapat ohälsa i området. Ska vi göra samma sak här i Sverige nu n...

5g sverige_strålning_strålskyddsstiftelsen

INFO OM 5G

00 Maj 2018 DONERA VIA SWISH: 076-9387471.       5g håller på att implementeras i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har negligerat att und...

5 g sverige_hälsorisker_strålning_strålskyddsstiftelsen

5G I SVERIGE

+10 April 2018     Just nu pågår utbyggnaden av 5g-nätet  i Sverige och Umeå ska bli den första svenska 5g-staden. 5g kommer att innebära markanta ökningar...