BAHNHOF OCH 5G

Bahnhof har under början av 2019 installerat 5G-basstationer och inlett tester, godkända av Post- och telestyrelsen (PTS), med ett övergripande mål att förlänga...

TOG NED RADIOMAST

I Spanien tvingades myndigheter att plocka ned en mobilmast pga protester. Mobilmasten hade skapat ohälsa i området. Ska vi göra samma sak här i Sverige nu när ...