solar radiation management

geoengineering_solar radiation management_chemtrails_

OFFICIELLA GEOENGINEERING-EXPERIMENT TILLÅTS I SVERIGE

December 2020 Geoengineering-experiment kommer nu att ske officiellt i Sverige.  Harvardprofessorn David Keith, som är det vetenskapliga ansiktet utåt för geoengineering i USA, har valt Sverige som experimentland (föga förvånande) för den teknik som kallas…