tidigare liv

Tidigare liv

Följande text är hämtad från boken: Scientologi-religionens bakgrund, pastorsutövning, ceremonier och texter och är skriven av L. Ron Hubbard   TIDIGARE LIV Tid...