Ryssland

auroa 20_nato_sverige_övning

BÖR SVERIGE GÅ MED I NATO?

Februari 2022 Putin har skapat oroligheter längs Ukrainas gränser och nu förespråkar Sveriges Nato-anhängare att Sverige bör gå med i Nato. Bör Sverige gå med i NATO? MODERATERNA VILL HA NATOOPTION    Putin skapar oroligheter…
No Image

INGET SAMBAND MELLAN TRUMP OCH RYSSLAND

Februari 2018 Nu har man släppt rapporten  som handlar om den påstådda kopplingen mellan Trump och Ryssland. Ord som kan vara bra att veta: Memo = memorandum DOJ = Departmen of Justice. Det amerikanska Justitiedepartement….No Image

SANKTIONER MOT RYSSLAND

22/10-2016 EU gör som bekant sanktioner mot Ryssland. I Sverige är det Kommerskollegium som ska lyda EU:s direktiv ang sanktioner mot Ryssland.  Jag läser på Kommerskollegiums hemsida följande: “Den 1 augusti 2014 infördes sanktioner mot…