Romer

DET IMPORTERADE TIGGERIET

Januari 2022 Bulgarien och Rumänien blev medlemmar i EU år 2007. I och med detta ingick de i EU:s inre marknad och dess befolkning kunde röra sig över nationsgränserna. Det romska tiggeriet blev ett nytt…