RFSU


RFSU OM BARNS SEXUALITET

Augusti  2018 RFSU – Riksförbundet För Sexuell Upplysning – har material som är riktat till pedagoger på låg-och mellanstadienivå samt förskolelärare och handlar om barn och deras sexualitet. Syftet för RFSU är att sexualisera småbarn….