Regeringen löfvenLÄRARE SPARKAD – VÄGRADE ANVÄNDA ORDET “HEN”

September 2021 Läraren Selma Gamaleldin blev sparkad från Solvikskolan (Waldorfskola i Järna, Stockholm) för att hon vägrade använda pronomet “hen” till en sjuårig pojke.     Video ovan: Selma Gamaleldin berättar sin historia. Gamaleldin har…


6400 KVOTFLYKTINGAR TILL SVERIGE

Februari 2021 Sverige kommer att ta emot 6 400 kvotflyktingar år 2021. Kvotflyktingarna får automatiskt uppehållstillstånd och flygs in till Sverige på skattebetalarnas bekostnad. Väl i Sverige kommer de leva på etableringsersättning till att börja…


No Image

REGERINGEN LÖFVEN VILL INFÖRA COVID-19(84)

Utkast på tillfällig Pandemilag för covid-19 skickas på remissPublicerad 09 december 2020Regeringen remitterar idag ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter bättre möjligheter att vidta åtgärder…


No Image

LAGFÖRSLAG OM ATT KUNNA PORTA SNATTARE

September 2020 Regeringen Löfven föreslår lag om att kunna porta tjuvar från butiker. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/regeringen-foreslar-en-lag-om-tilltradesforbud-till-butik-och-en-ny-straffbestammelse-om-inbrottsstold/


SÄG NEJ TILL MAXIMIVÄRDEN FÖR VITAMINER OCH MINERALER

September 2020 Livsmedelsverket vill införa maximivärden på vitaminer och mineraler i kosttillskott i syfte att “skydda konsumenten från överdosering”.  Om detta sker kan det innebära slutet för hälsofriheten på grund av att man inför halter…


SKA SVENSKA MEDBORGARSKAP KUNNA ÅTERKALLAS?

Juli 2020 Migrationsverket fortsätter att  dela ut svenska medborgarskap som om det vore godis. Enligt grundlagen kan inte svenska medborgarskap återkallas, något som borde ändras på.    FÖRBJUDET ATT ÅTERKALLA MEDBORGARSKAP I Sverige går det…


No Image

REGERINGEN LÖFVEN SKULDSÄTTER SVERIGE

Juli 2020 Regeringen Löfven kapitulerade inför EU och har nu ådragit sig att bli borgenär till misslyckade ekonomier inom EU. Sverige blir borgenär för 4 biljoner kronor. Sverige och svenskarna ska även vara med och…


ÅTERINFÖR TJÄNSTEMANNAANSVARET

Juli 2020 I april 2018 klubbade en enhällig riksdag igenom beslutet att ett tjänstemannaansvar med utvidgad straffrätt skulle återinföras och Morgan Johansson skulle tillsätta en utredning. Två år senare (maj 2020) meddelar Justitiedepartementet att inget…