Rätten att bli glömd

EU OCH INTERNETCENSUREN (JMM-RAPPORT #3)

Augusti 2020 I JMM-rapport #3 pratar jag om EU och dess påverkan på internet. Som bekant pågår det en utrensning på internet av material och personer som anses misshagliga av the powers that be. EU…


No Image

EU OCH “RÄTTEN ATT BLI GLÖMD”

Mars 2020 EU:s lag som kallas för “rätten att bli glömd”. Är den lagen ett skydd för “den personliga integriteten” eller bevittnar vi hur EU tar kontrollen över länkandet på internet? jmm.nu rätten att bli…HÅLLER FN OCH EU PÅ ATT CENSURERA INTERNET?

Augusti 2019 EU och FN har annonserat att de kommer att jobba  för att motarbeta “hate speech” och “konspirationsteorier” online. EU säger att IT-jättar kommer att ha en timme på sig att ta bort “terroristmaterial”…


ÄR EU:S COPYRIGHTDIREKTIV ETT HOT MOT INTERNET?

Juni 2018 EU har klubbat igenom ett copyrightdirektiv som  kan innebära  ett  kontrollerat och begränsat internet. Den 20:e juni 2018 så röstade JURI (Europaparlamentets juridiska utskott) för att godkänna EU:s nya copyrightdirektiv. Copyrightdirektivet är ett förslag…No Image

INSKRÄNKNING AV OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Juli 2017 Regeringen Löfven öppnar för att begränsa yttrandefrihetsförordningen samt tryckfrihetsförordningen. Detta innebär i princip att censurlagen återinförs i Sverige. Orsaken till denna ändring i grundlagen är för att “anpassa sig efter EU-direktiv”. Regeringen Löfven…


eu censur internet rätten att bli glömd

EU OCH “RÄTTEN ATT BLI GLÖMD”

April 2017 2014 så förkunnade EU-domstolen att sökmotorer måste ta bort länkar till  information som  anses vara  “oriktiga, irrelevanta, överflödiga eller sakna allmänintresse”.  Principen kallas “rätten att bli glömd”.  År 2014 så klubbade EU-domstolen igenom…


No Image

DAVID I. WEPRIN VILL CENSURERA INTERNET

Mars 2017 New York-politikern David I. Weprin tillsammans med senator Tony Avella har lagt in ett lagförslag om “rätten att information om en person tas bort” på Internet. Politikerna David I. Weprin och  senator Tony…