Psykologiska Operationer


PÅGÅR DET EN PSY OP GENTEMOT MOTSTÅNDSRÖRELSEN?

December 2021  Folk blir inbjudna till möten där de informeras om att hjälpa till för en kommande statskupp. Man riktar in sig på personer som är kritiska till Coronarestriktioner.     EN KOMMANDE STATSKUPP?    Jag…