Positiva Pengar

JMM-INTERVJU #5 POSITIVA PENGAR

Februari 2021 I JMM-intervju #5 intervjuar jag Samuel Kazen Orrefur som jobbar med föreningen Positiva Pengar. Positiva Pengar är en organisation som vill ha en reformering av nuvarande banksystem. Det nuvarande banksystemet, som styrs av…


POSITIVA PENGAR FÖRESLÅR NYTT BANKSYSTEM

Oktober 2019 I nedanstående videoserie går organisationen Positiva Pengar in på hur dagens banksystem fungerar (där privatägda banker kontrollerar hela vår ekonomi). Positiva Pengar presenterar ett förslag på ett nytt banksystem som de menar skulle…