Pfizer

HUR PÅLITLIG ÄR PFIZERS VACCINSTUDIE?

Januari 2022 Canadian Covidcare Alliance redogör hur Pfizers vaccinstudie för Covid-vaccinen baseras på tvivelaktiga grunder. Läkarupproret har översatt videon till svenskt tal.  PFIZERS VACCINSTUDIE    Pfizers försöksstudie kom ut i december 2020 och publicerades i…


PFIZER ANVÄNDER FOSTERVÄVNADER I SITT COVID-19 VACCIN

Oktober 2021 En visselblåsare från Pfizer kom över interna mail som avslöjade att Pfizer använder fostervävnader i sitt Covid-19 vaccin. Samtidigt ville Pfizer inte att allmänheten skulle få ta del av denna information.  James O’…