EFDD

00 21/6 – 2016 EFDD står för Europe of Freedom and Direct Democracy eller på svenska Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa. EFDD är en politisk grup...

NIGEL FARAGE

00 23/6 – 2016 Nigel Farage är partiordförande för det EU-kritiska engelska partiet UKIP – United Kingdom Independence Party. Nigel Farage är även  ...