MSB


valet 2018_val i sverige september_riksdagsval sverige_valår

HULTQVIST VARNAR FÖR “DESINFORMATION”

Januari 2018 Hultqvist varnar för desinformation och ryska påverkansoperationer inför svenska valet 2018.  RYSK VALPÅVERKAN INFÖR SVENSKA VALET 2018 Nyligen uttalade sig försvarsminister Peter Hultqvist i Expressen om informationspåverkan och propaganda inför det svenska riksdagsvalet…