Mike Adams

mike adams_natural news_corona virus

FACEBOOK FÖRBJUDER ALLA BRIGHTEON-VIDEOS

Maj 2020 Facebook förbjuder nu att videos från videoplattformen Brighteon delas på Facebook. Äldre delningar har tagits bort. Mike Adams, som driver Brighteon, förklarar i nedanstående artikel och video.    Video ovan: Mike Adams har…


mike adams health ranger pic

MIKE ADAMS OM CENSUREN RUNT COVID-19

Maj 2020 Mike Adams driver den alternativa videoplattformen Brighteon. I nedanstående video pratar han om den censur som sker runt Coronapandemin där Facebook, YouTube och Twitter censurerar material på löpande band. Om en kanal förespråkar…


No Image

MIKE ADAMS OM BIG PHARMA

Januari 2020Health Ranger Mike Adams som driver den alternativa videoplattformen Brighteon talar om Big Pharma. På Brighteon finns han under titeln H.R. Report.


No Image

SENASTE NYTT FRÅN INFOWARS

Januari 2020 Alex Jones och Mike Adams från Infowars levererar de senaste nyheterna. Infowars är under konstant attack med bland annat åtal. Jones har dock inga planer på att ge upp.  Mike Adams säger att…No Image

NYHETER FRÅN BRIGHTEON

Augusti 2019 Brighteon är videoplattformen som är skapad av Health Ranger Mike Adams. Här kommer Mike Adams med de senaste nyheterna om Brighteon.


agenda 2030 sverige

AGENDA 2030 MÅL 5

2017  Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 5. Mål 5 – Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor egenmakt (empower). Den första frågan jag ställer mig är: hur…


No Image

GOOGLE CENSURERADE NATURAL NEWS

26/2-2017  Google tog bort sajten Natural News från sitt index. Google har angett tekniska orsaker till varför de tog bort Natural News. De sade att de hade hittat skadlig kod på några av undersidorna.  Mike…