LO:S SKATTEATTACKER

LO verkar vilja beskatta oss till döds.   Återinförd arvs- och gåvoskatt, förmögenhetsskatt och hårdare regler för fåmansbolag. Det är några av delarna i L...