Kollektivavtalet

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

KOMMER EU ATT SKROTA DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALET?

Oktober 2021 Kommer EU att skrota det svenska kollektivavtalet? Ja det kan man fråga sig. Anledningen till att jag ställer denna fråga beror på att EU-kommissionen lämnade in ett förslag i oktober 2020 gällande att…


EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

SKA EU BESTÄMMA SVENSKA LÖNER?

April 2021 EU-kommissionen kommer snart att lägga fram ett förslag om minimilöner inom hela EU. Klubbas detta igenom innebär detta  med stor sannolikhet slutet för den svenska modellen. ETT HOT MOT DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALET Vad…


JMM-RAPPORT #10

December 2020  I JMM-rapport #10 pratar jag om:  1. AVSLAGSMASKINEN. jag har nu läst färdigt boken Avslagsmaskinen – avhumanisering och byråkrati i svensk sjukförsäkring skriven av statsvetaren Nicklas Altermark.   Som jag har nämnst tidigare…


EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

SLUTET FÖR DEN SVENSKA MODELLEN?

November 2018 Den 15 november 2018 så röstade Europaparlamentet ja till EU:s Arbetsvillkorsdirektiv. Detta direktiv innebär att EU kommer att lägga sig i svenska kollektivavtal. Detta direktiv ingår i vad som kallas ‘EU:s sociala pelare’….


No Image

LAGSTADGADE LÖNESÄNKNINGAR

Juli 2018 Handelsanställdas förbund  skriver att de borgerliga partierna och sverigedemokraterna har lagt ett förslag om lagstiftade löner. Dessa löner ska i första hand rikta sig till ungdomar och nyanlända. Lönerna har ett tak på…