Julia Reda

ÄR EU:S COPYRIGHTDIREKTIV ETT HOT MOT INTERNET?

Juni 2018 EU har klubbat igenom ett copyrightdirektiv som  kan innebära  ett  kontrollerat och begränsat internet. Den 20:e juni 2018 så röstade JURI (Europaparlamentets juridiska utskott) för att godkänna EU:s nya copyrightdirektiv. Copyrightdirektivet är ett förslag…