Jordan Sather

geoengineering_chemtrails_haarp_climate change_

ATT FÖRHINDRA MOLNBILDNING MED GEOENGINEERING

Oktober 2018  I Kalifornien pågår en torka som har pågått i flera år och som är exceptionell i sitt slag. Många menar att detta fenomen kan vara ett resultat av geoengineering. I nedanstående video berättar…