John Birch Society

KOMMER KLIMATAGENDAN ATT AVINDUSTRIALISERA SVERIGE?

April 2022 Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling är själva källan till den globala klimathysteri som vi nu bevittnar. Nu attackeras energisystem, matproduktion och industrier och allt görs i syfte att “rädda planeten”. Får…No Image

NYHETER FRÅN JOHN BIRCH SOCIETY

Januari 2020 John Birch Society är en organisation som har exponerat Förenta Nationerna sedan 1958.  I videon nedan går JBS igenom segrar under 2019.                


agenda 2030 sverige

AGENDA 2030 – MÅL 16

Juni 2017 Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 16.  Mål 16 – Främja ett fredligt och inkluderande samhälle för en hållbar utveckling, ge tillgång till rättvisa för alla och…


No Image

PARISAVTALET

Juni 2017  År 2015 så skrev Sverige tillsammans med många andra länder under Paris-avtalet. Paris-avtalet skulle vara lösningen på denna planets miljö- och klimatmässiga problem. År 2015 så skrevs Paris-avtalet under och Sverige var en…


klimatförändringar_global uppvärmning_

AGENDAN BAKOM KLIMATDEBATTEN

2017 ATT OMFÖRDELA VÄLSTÅND Christian Gomez: Dr. Ottmar Edenhofer är ett känt namn inom klimatdebatten. Från 2008 till 2015 så arbetade han för  IPCC – Förenta Nationerna. Han arbetar nu på ett av de centers…


No Image

FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING (DEL 3)

Detta är det 3 i serien om Förenta Nationerna och deras planerade världsregering. Texten baseras på dokumentärfilmen “The UN Deception” som är gjord av John Birch society. 19/1-2017 UNDERGRÄVANDET AV NATIONALSTATEN På World Affairs Council 2002…


No Image

FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING DEL 2

7/1-2017 Denna artikel är del två i serien om Förenta Nationerna. Texten baserar sig på dokumentärfilmen “The UN deception” som är gjord av John Birch Society (JBS).   NON GOVERNMENTAL ORGANISATONS – NGO’S För att…


No Image

FN SOM VÄRLDSREGERING DEL 1

4/1-2016  John Birch Society (JBS) är en organisation som i decennier har arbetat på att få USA att lämna FN och samtidigt har JBS exponerat FN:s egentliga agenda. Nedanstående text är hämtat från dokumentären “The…


No Image

VEM STYR AMERIKA?

 12/12-2016. FN är skapat ur ett hemligt sällskap från 1800-talets slut. Syftet är att skapa en världsregering baserat på kollektivism. G. Edward Griffin är en föreläsare som har dedikerat en stor del av sitt liv…