Henry Kissinger

No Image

FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING (DEL 3)

Detta är det 3 i serien om Förenta Nationerna och deras planerade världsregering. Texten baseras på dokumentärfilmen “The UN Deception” som är gjord av John Birch society. 19/1-2017 UNDERGRÄVANDET AV NATIONALSTATEN På World Affairs Council 2002…


AGENDA 2030 – MÅL 2

2017 Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling – mål 2.  Mål 2 – Få ett slut på hunger, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och en förbättrad kost samt främja ett hållbart…


agenda 21 2030_sustainable development_united nations

AGENDA 2030 MÅL 1

2017 Detta är del två i Pia Hellertz artiklserie om Förenta Nationernas  Agenda 2030 och hållbar utveckling. I denna artikel granskar Hellertz mål 1 i agendan. Pia Hellertz:  Här ska jag granska vad de 17…