Henrik Jönsson

svt_public service_skattefinansierad_tv avgift_fake news

SKATTEFINANSIERAD PUBLIC SERVICE

December 2018 Den 18 november klubbade svenska riksdagen igenom beslutat att public service ska vara finansierat via skattesedeln. Sjuklövern röstade ja, SD röstade emot. Lagen träder i kraft i januari 2019. Beslutet innebär att varje…


ÄR EU:S COPYRIGHTDIREKTIV ETT HOT MOT INTERNET?

Juni 2018 EU har klubbat igenom ett copyrightdirektiv som  kan innebära  ett  kontrollerat och begränsat internet. Den 20:e juni 2018 så röstade JURI (Europaparlamentets juridiska utskott) för att godkänna EU:s nya copyrightdirektiv. Copyrightdirektivet är ett förslag…


No Image

MEDIEGRUNDLAGSÄNDRING INSKRÄNKER YTTRANDEFRIHETEN

  November 2017 Regeringen vill ändra i Mediegrundlagarna. Detta skulle innebära att endast vissa utvalda grupper kan använda offentlighetsprincipen vad gäller känsliga personuppgifter. Regeringen öppnar även dörren för att EU ska bestämma vad som får…