VAD ÄR HAARP?

Juni 2019  Vad är HAARP ? HAARP är en förkortning för High Frequency Active Auroral* Research Program. HAARP är ett forskningsprogram av jonosfären och var ett ...