GIMP

ATT SKAPA SKUGGA TILL BOKSTÄVER I GIMP

December 2022 Gimp är ett bildbehandlingsprogram som  baseras på öppen källkod. I denna instruktion visar jag hur man kan göra skugga till bokstäver som nedanstående exemplet  visar: Mitt användargränssnitt i Gimp har denna konfiguration: PROCEDUR…