Försörjningsstöd

No Image

FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL ILLEGALA FLYKTINGBARN

27/12-2016  I Malmö får papperslösa (personer som har fått avslag på sin asylansökan) försörjningsstöd. Nu vill Miljöpartiet och Åsa Lindhagen ge ekonomiskt bistånd till barn till papperslösa flyktingar i Stockholmsområdet. Den politiskt korrekta Åsa Lindhagen…


No Image

HEMBESÖK HOS BIDRAGSTAGARE

30/4 2016 Moderaternas senaste förslag är att kommunerna ska få göra oanmälda hembesök hos folk som går på försörjningsstöd (socialbidrag). Syftet är att minska bidragsberoendet, minska fusk och felaktiga utbetalningar och fånga upp personer som…