Bevara kosttillskotten

SÄG NEJ TILL MAXIMIVÄRDEN FÖR VITAMINER OCH MINERALER

September 2020 Livsmedelsverket vill införa maximivärden på vitaminer och mineraler i kosttillskott i syfte att “skydda konsumenten från överdosering”.  Om detta sker kan det innebära slutet för hälsofriheten på grund av att man inför halter…
EU:S KOSTTILLSKOTTSDIREKTIV

Mars 2019 EU bestämmer reglerna för svensk kosttillskott  i och med EU:s kosttillskottsdirektiv som klubbades igenom år 2002. Håller vi på att förlora vår rätt till att bestämma över vår egen hälsa? I juli 2002…
No Image

SCOTT TIPS I SVERIGE

 Maj 2018 Scott Tips från Natural Health Federation besöker Sverige år 2015. NHF är orsaken till att vi fortfarande kan äta kosttillskott i Sverige.   Scott Tips är President för NHF International. Nedanstående video är från…


No Image

VILL EU VILL FÖRBJUDA VITAMINER OCH MINERALER?

Maj 2017 Den 10 juni 2002 så klubbade EU igenom Direktiv 2002/46/EG. Där kan man läsa följande: “Antalet produkter som säljs i EU-gemenskapen som livsmedel som utgör näringskoncentrat i syfte att komplettera  näringsintaget  från  den …


No Image

IAN CRANE OM GLOBALISMEN (DEL ETT)

April 2017  I denna föreläsning talar Ian Crane om  globalismen och om kontrollen av vår mat via Codex Alimentarius. Föreläsningen är från 2007. Ian Crane: När jag först började föreläsa om detta ämne så var…


No Image

SVERIGE OCH CODEX ALIMENTARIUS

April 2017 Codex Alimentarius är latin och betyder regler för mat. Codex Alimentarius är ett regelverk för att ta fram internationella regler eller standarder för livsmedel. Slutmålet för Codex Alimentarius är en global harmonisering gällande…