Europeiska centralbanken

No Image

NEDMONTERINGEN AV SPANIEN

5/5 -2016 2008 så drabbades hela planeten av finanskrisen. Spanien var ett av de EU-länder som drabbades hårt. Anledningen till krisen i Spanien var att företag och privatpersoner satte sig i skuld. Spanien gick med…


No Image

PLUNDRINGEN AV GREKLAND

 2/5 – 2016 Grekland gick bankrutt pga. inhemskt mygel och skuldsättning. Sedan kom  den s.k. “trojkan” (EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och IMF) och erbjöd lån i utbyte mot nedskärningar och besparingar. Och därmed hade  plundringen av…


No Image

G.EDWARD GRIFFIN OM FEDERAL RESERVE BANK

G. Edward Griffin är amerikansk föreläsare, författare och regissör. Han skrev boken The creature from Jekyll Island i vilken han avslöjar svindeln om Federal Reserve System (FED) och andra bankväsenden runtom i världen. BANKSYSTEMET. I…