EFDD

00 21/6 – 2016 EFDD står för Europe of Freedom and Direct Democracy eller på svenska Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa. EFDD är en politisk grup...