EU minimilöner

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

KOMMER EU ATT SKROTA DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALET?

Oktober 2021 Kommer EU att skrota det svenska kollektivavtalet? Ja det kan man fråga sig. Anledningen till att jag ställer denna fråga beror på att EU-kommissionen lämnade in ett förslag i oktober 2020 gällande att…