Energipolitik

JESSICA STEGRUD (SD) OM TIDÖAVTALET OCH SVENSK ENERGIPOLITIK

December 2022 Jessica Stegrud (SD) håller anförande 15 december 2022 om Tidöavtalet och framtiden för svensk energipolitik.    SVERIGE – EN FÖREGÅNGSMODELL     Sverige utvecklades till en modellstat världen över på 1900-talet och fick …