INFO OM ECT

ECT står för Electroconvulsive therapy och är en behandlingsform som går ut på att skapa ett epileptiskt anfall genom att skicka ström genom hjärnan. VAD ÄR ECT...

DBS

En av psykiatrins metoder heter: DBS – Deep Brain Stimualtion. DBS innebär att två elektroder  opereras in i hjärnan. En kabel går från dessa elektroder till en...