Den biologiska mångfalden


ATTACKEN MOT ÄGANDERÄTTEN (KARL HEDIN)

Februari 2021 Jag har läst boken “Attacken mot äganderätten” skriven av Karl Hedin, storföretagare inom träindustrin. Boken handlar om hur det så kallade hotet mot den biologiska mångfalden hotar äganderätten i Sverige.   KONFLIKTEN Konflikten mellan…


No Image

NATURA 2000

Juli 2017  Natura 2000 är naturreservat inom EU vars syfte är att “hejda utrotningen av arter och livsmiljöer”. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Syftet med Natura 2000 är att…