Deborah Tavares

agenda 2030 sverige

PIA HELLERTZ AGENDA 2030 MÅL 6

Augusti 2018 Pia Hellertz serie om  Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 6.  Pia Hellertz:  Mål 6:  Säkerställa tillgänglighet till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. PRIVATISERAD VATTENFÖRSÖRJNING Bristen…


No Image

DEBORAH TAVARES OM ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET

Augusti 2017  I Nedanstående video så pratar Deborah Tavares om smarta mätare och ett kommande världsomspännande nätverk som dessa smarta mätare ska vara uppkopplat till. Slutresultatet kan bli ett övervakningssamhälle och  farligt hög strålning från…


No Image

ÄR TESEN OM VATTENBRIST EN MYT?

April 2017   VATTENBRISTEN Den organisation som är källan till denna debatt om vattenbristen i världen är Förenta Nationernas organisation FAO (Food and Agriculture Organization) eller Livsmedels-och jordbruksorganisationen. FAO skriver bl.a. följande: “Nationella beslutsfattare, regionala…