VEM STYR AMERIKA?

 12/12-2016. FN är skapat ur ett hemligt sällskap från 1800-talets slut. Syftet är att skapa en världsregering baserat på kollektivism. G. Edward Griffin är en ...