Chalmers

No Image

ELSA WIDDING OM CHALMERS KLIMATFÖRNEKELSE

September 2020 Elsa Widding ger sin syn på att Chalmers håller på med “forskning” kring klimatförnekelse.  I detta program diskuterar jag det globala forskarnätverk som har etablerats inom ramen för Chalmers tekniska högskola. En viktig…