Boende till nyanlända

No Image

expropriera bostadsrätter och hus till flyktingar

I Fria Tider står det att Socialsekreterare Anders Wilhelmsson  har lämnat som förslag till kommunstyrelsen i Halmstad att kommunen  bör expropriera småhus och bostadsrätter till förmån för nyanlända flyktingar. Så här lyder brevet till kommunstyrelsen:…