Bistånd


No Image

SIDA BISTÅND 4 MILJARDER

April 2018 Isabella Lövin hjälper SIDA att spendera 4,5 miljarder kronor till utlandsbistånd. Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6897066 Prenumerera på artiklar från jmm.nu.No Image

SVENSKT BISTÅND

20/11-2016 Sverige ger mest bistånd  i världen räknat som andel av BNI. Till råga på allt så ger Sverige bistånd till FN och Världsbanken. Nyligen så skänkte Isabella Lövin 250 miljoner kronor extra till FN:s…