SVENSKT BISTÅND

20/11-2016 Sverige ger mest bistånd  i världen räknat som andel av BNI. Till råga på allt så ger Sverige bistånd till FN och Världsbanken. Nyligen så skänkte Is...