SVENSKT BISTÅND

Juli 2018 Nedan visar det svenska biståndet i miljoner kronor. Kan vi inte spenderar dessa pengar på Sverige istället? Det är knappat något tvekan om att de beh...

SVENSKT BISTÅND

20/11-2016 Sverige ger mest bistånd  i världen räknat som andel av BNI. Till råga på allt så ger Sverige bistånd till FN och Världsbanken. Nyligen så skänkte Is...