Alliansen

No Image

betala för din ambulans-färd

Moderaterna  vill att man ska betala avgift för att åka ambulans. Norrbottens läns landsting införde i år en taxa på 200 kr för den som nyttjar ambulans. Moderaten Marie Ljungberg säger att ärendet är under…


No Image

80 % av sin tidigare lön

  ENDAST VAR TIONDE ARBETSLÖS FÅR UT 80  De reformer som Allianspartierna har genomfört genom årens lopp har bl.a inneburit att  endast 1 av 10  av de heltidsarbetslösa får ut 80 % av sin tidigare…


No Image

ALLIANSEN FÖRSÄMRADE A-KASSAN

UTRÄKNINGEN AV ERSÄTTNINGEN VID ARBETSLÖSHET FÖRE ALLIANSEN Före Alliansens regler i arbetslöshetsförsäkringen så gällde följande:  den inkomstrelaterade ersättningen kunde baserades på sex månader före arbetslösheten. Eller så kunde ersättningen baseras på arbete inom hela ramtiden…


No Image

Försäkringskassan nekar sjukpenning trots läkarintyg

Februari 2015.   NEKAD SJUKPENNING TROTS LÄKARINTYG Att bli nekad sjukpenning trots läkarintyg har blivit mer regel än undantag i  Sverige.  Försäkringskassan har blivit specialister på fula knep . Den 56-åriga kvinnan led  av diskbråck,…


No Image

Alliansen arbetsvillkoret till a-kassan

VAD ÄR ARBETSVILLKORET? Arbetsvillkoret är ett av de krav och regler som krävs för att en person ska kvalificera sig för a-kassan. I korthet så lyder arbetsvillkoret  att man måste ha jobbat minst 80 timmar…


No Image

FÖRSÄMRINGEN AV SJUKFÖRSÄKRINGEN

Alliansen vann valet 2006. Det pratades om massarbetslöshet och utanförskap. Alliansen menade att sjukförsäkringen “överutnyttjades” och Alliansen tyckte att det var viktigare att sjukpengarna gick till de som hade jobb istället. ALLIANSEN LOVAR ATT REFORMERA…


No Image

Alliansen sänkte ersättningsnivån

Alliansen vann riksdagsvalet 2006. Alliansen – med Fredrik Reinfeldt i spetsen – pratade om utanförskap och arbetslöshet och Alliansen var de som skulle tacka detta problem. En av de saker som Alliansen riktade in sig…


No Image

A-KASSAN OCH DELTIDSREGELN

2008 så klubbade riksdagen igenom lagen om deltidsbegränsningsregeln i a-kassan.  En regel som innebar att man bara får stämpla deltid 75 dagar.  Alliansens syfte var att  “höja motivationen” för de som stämplade deltid och få…