Äganderätten


No Image

ETT HOT MOT SVENSKT SKOGSBRUK

Juli 2017 Skogsägare i Sverige har blivit stoppade att avverka skog på sin egen mark eftersom Skogsstyrelsen vill “rädda den biologiska mångfalden”. Skogsstyrelsens beslut baseras på EU:s miljöregler (artskyddsförordnignen) I ett av seminarierna i Almedalen…


No Image

AGENDA 2030 – FÖRLUSTEN AV ÄGANDERÄTTEN

Juli 2017 I USA har extrema miljölagar skapats som innebär att myndigheter bestämmer vad amerikanarna får göra och inte göra med sin egen mark och med sina saker. Lagarna har sitt ursprung i Agenda 21….