About Mainstream media

SATANISKA RITUELLA ÖVERGREPP (WILFRED WONG)

Oktober 2020 Wilfred Wong från Storbritannien har jobbat i nästan 30 års tid med att avslöja och exponera Satanic Ritual Abuse (SRA). Satanic Ritual Abuse innebär sexuella övergrepp mot barn i sataniska ritualer, mord och…


NATO 70 YEARS

September 2019 In 2019 NATO had its 70th anniversary. The video below, from the Italian Pandora TV, shows what NATO has  “accomplished” under its existence. Video above from Italian Pandora TV shows what NATO has…