Aaron Russo


agenda 2030 sverige

AGENDA 2030 – MÅL 8

2017 Pia Hellertz om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 8.  Mål 8 – Främja hållbar, inkluderande ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla. ORÄTTVISA ARBETSVILLKOR Ett delmål under…


agenda 21 2030_sustainable development_united nations

AGENDA 2030 MÅL 1

2017 Detta är del två i Pia Hellertz artiklserie om Förenta Nationernas  Agenda 2030 och hållbar utveckling. I denna artikel granskar Hellertz mål 1 i agendan. Pia Hellertz:  Här ska jag granska vad de 17…