ESTONIAS HAVERIKOMMISSION FÖRFALSKADE DOKUMENT OCH SVENSKA POLITIKER MOTARBETADE UTREDNINGAR

September 2021

Passagerarfartyget Estonia förliste år 1994 på Östersjön och 852 människor miste livet. Nu framkommer uppgifter om hur Haverikommissionen  förfalskade detaljer runt katastrofen samt att svenska politiker har motarbetat ytterligare utredningar. 

   Lars Ångström från Fokus Estonia deklarerar att allt tyder på att bogvisiret sprängdes bort från Estonia.  Haverikommissionen har blivit påkommen  med att förfalska dokument. I riksdagen har socialdemokrater och moderater gjort sitt yttersta för att stoppa ytterligare utredningar.

MILITÄRA LASTER PÅ ESTONIA

   I avsnitt 4 går Ångström in på ryktet om att Estonia fraktade militär last. Dessa rykten avfärdades ända fram tills att en tulltjänsteman år 2004 vittnade om att han blivit beordrad att släppa igenom militära laster utan att kontrollera dessa. Regeringen Persson tillsatte en utredning under ledning av Johan Hirschfeldt och utredningen kom fram till att den svenska försvarsmakten låg bakom den militära lasten. En person från MUST har sagt att han ej kan ge ut detaljer om dessa militära laster på grund av tystnadsplikt. Det har framkommit att Estonia regelbundet utnyttjades för militära frakter och det har konstaterats att militära laster rullades ombord på Estonia kvällen före förlisningen.

   Det engelska företaget Rockwater fick uppdrag av regeringen 1994 att undersöka Estonia och regeringen var på jakt efter en väska. Bland annat hittar man väskan till vapenhandlaren Voroni och detta är något som den internationella haverikommissionen (JAIC) inte tar upp överhuvudtaget i sin rapport. I polishuset i Stockholms källare ligger 27 kartonger med material från katastrofen och allt är hemligstämplat. Ångström menar att de nya utredningarna som nu behövs göras måste lägga alla korten på bordet.

 

EN UNDERKÄND HAVERIKOMMISSION

   I ett avsnitt  går Ångström in på den internationella Haverikommissionen (JAIC). Enligt Haverikommissionen ramlade Estonias bogvisir av och drog samtidigt upp ombordkörningsrampen i öppet läge och vattnet började forsa in. Allting går oerhört snabbt, när förlisningen sker så har passagerarna sju minuter på sig att ta sig ut ur fartyget. Internationella kritiker säger dock att Haverikommissionen inte har lyckats förklara Estonias snabba sjunkförlopp.

   Haverikommissonen undlät att granska Estonias underdel, något som borde ha varit en självklarthet. Henrik Evertssons dokumentär Estonia – fyndet som ändrar allt  gjorde den undersökning som Haverikommissionen underlät att göra. Evertssons undersökning hittade ett stort hål på fartygets sida. 

BOGVISIRET SPRÄNGDES AV

   Enligt Haverikommissionen ramlade Estonias bogvisir av och drog samtidigt upp ombordkörningsrampen i öppet läge och vattnet började forsa in. Haverikommissionen sade att bogvisiret hittades 3 veckor efter förlisningen 1,5 kilometer från vraket. Men denna version stämmer inte.

   När Estonia hittades den 2 oktober så tog man sonarbilder på vraket och där kan man se hur bogvisiret ligger på eller invid fartyget. Det finns även ett fax som visar att man filmat och hittat visiret före 10 oktober. Enligt analyser har hydrauliken till visiret kopplats loss på havsbotten innan visiret avlägsnats. Bogvisiret ligger i nuläget på Muskö utanför Stockholm. 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "ESTONIAS HAVERIKOMMISSION FÖRFALSKADE DOKUMENT OCH SVENSKA POLITIKER MOTARBETADE UTREDNINGAR"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.